Viera

12 dní

Je videnie viera? Alebo je viera videnie? To sú otázky viery. Tento plán ponúka dôkladné štúdium viery od Starozákonných príbehov skutočných ľudí, ktorí preukázali odvážnu vieru v nemožných situáciach, až po Ježiša, ktorý nás učí. Cez vaše čítanie, budete povzbudzovaní k hlbšiemu vzťahu s Bohom a k tomu, aby ste sa stali vernejšími nasledovníkmi Ježiša.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať Immersion Digital, tvorcom Glo Bible, za zdieľanie tohto prispôsobiteľného plánu. Použitím Glo Bible môžete ľahko vytvoriť takýto plán a ešte mnoho ďalších. Pre viac informácií, prosím, navštívte: www.globible.com

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení