Život v moci Ducha Svätého

Deň 1 z 3 • Čítanie na dnes

Zamyslenia
Život prináša mnoho rôznych situácií, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Kde na to berieš silu a kde hľadáš útechu? Malými rozhodnutiami každý deň budujeme svoj život, píšeme náš príbeh. Aký príbeh chceš napísať ty? Na základe čoho sa rozhoduješ v malých i veľkých veciach?

Ak si čítaš Skutky apoštolov, udalosť za udalosťou nám ukazuje kresťanov naplnených Duchom Svätým, ktorý ich viedol v tom, čo majú hovoriť či robiť. Máš s ním aj ty takúto skúsenosť? Boh je k tebe taký dobrý, že ti dáva seba samého, aby ťa mohol viesť po správnych cestách, aby ťa posilňoval, aby mohol zotierať slzy z tvojej tváre, aby ti pomáhal vybojovať každý boj. Je ti k dispozícii, ale nebude sa ti vnucovať. Bude trpezlivo čakať, kým ho vpustíš do svojho života a odovzdáš mu velenie.

Ako by sa zmenil tvoj život, keby bol Duch Svätý tvojím najbližším Pomocníkom, Tešiteľom či Radcom?