Boh je _______

Zamyslenia
p>Kto je Boh?


Boh je _______.


Aké slovo ťa hneď napadlo? Možno Boha poznáš ako svojho milujúceho Otca. Možno si zažil Boha ako svojho Liečiteľa, alebo ako Poskytovateľa. Alebo si možno myslíš, že Boh je vzdialený, nahnevaný alebo odsudzujúci.


Nech už si odpovedal akokoľvek, to ako vnímaš Boha má obrovský vplyv na tvoj život. Slávny kazateľ a spisovateľ A. W. Tozer dokonca napísal, že: „To, čo nás napadne, keď premýšľame o Bohu, je na nás to nejdôležitejšie.“


Náš pohľad na Boha ovplyvňuje spôsob, akým sa pozeráme na seba, na druhých a na svet okolo nás. Preto je nesmierne dôležité postaviť základ toho, kto Boh je, na nemenných pravdách Jeho Slova -nie na dočasnom stave naších pocitov.


Možno si zažil smútok, stratu alebo sklamanie, ktoré ťa nechalo nahnevaného alebo zraneného Bohom. Možno si sa stretol s inými kresťanmi, vďaka ktorým si sa cítil posudzovaný a odsúdení, takže si myslíš, že Boh je taký istý. Možno si sa pokúšal modliť alebo spojiť sa s Bohom, ale nič si nepocítil, takže si myslíš, že je vzdialený, chladný alebo ľahostajný.


Tieto skúsenosti a emócie majú svoje oprávnenie, ale nie sú presným vyjadrením Božieho charakteru.


Pravdou je, že skresľovanie nášho pohľadu na Boha bolo už od začiatku jednou z nepriateľských taktík. V dokonalej záhrade Eden kráčal Boh s Adamom a Evou a dal im len jedno obmedzenie: Nejedzte ovocie zo stromu poznania. Nepriateľ však vtrhol dovnútra a spýtal sa Evy, či Boh naozaj povedal, že nemôže, a potom ju presvedčil, že Boh zadržiava niečo, čo skutočne potrebuje.


V dôsledku toho zjedla ovocie a do sveta vstúpil hriech, ktorý prerušil náš vzťah s Bohom.


Aj napriek tomu všetkému sa Boží charakter nikdy nezmenil. S láskou poskytol prikrývky pre Adama a Evu, čo bolo predzvesťou jeho najväčšieho činu obetavej lásky: poslal Svojho dokonalého Syna, Ježiša, aby žil život bez hriechu a zomrel namiesto nás, aby obnovil náš vzťah s Ním.


Niekedy je lákavé myslieť si, že Boh Starého zákona len odsudzuje a že iba v Novom zákone vidíme milosrdenstvo prostredníctvom Ježiša. Ale v skutočnosti Boh vždy prenasledoval hriešnych ľudí svojou láskavosťou ešte predtým, než sme Ho nasledovali. Vždy bol verný a splnil Svoje sľuby. A vždy bol spravodlivý aj milosrdný, svätý a milujúci, zvrchovaný a nemenný.


Boží charakter je príliš hlboký, bohatý a priveľký na to, aby sme ho mohli úplne opísať, ale stopy k nemu vidíme v celej Biblii.


Tak pri premýšľaní o Bohu zváž, ako si na Neho vytváraš pohľad. Je založený na pravde Jeho Slova alebo na bolesti z tvojich minulých skúseností?


V najbližších dňoch preskúmame niekoľko atribútov o Bohu z Písma. Keď ich objavíme, požiadaj Boha, aby ti zjavil viac o Sebe. Bez ohľadu na to, aké boli tvoje skúsenosti s Bohom, kresťanmi alebo cirkvou, vedz toto: Boh vesmíru ťa stvoril, miluje ťa a aktívne ťa prenasleduje.


Pomodli sa: Bože, uvedomujem si, že môj pohľad na to, kým Si, je často založený na neúplných informáciách. Ukáž mi všetky klamstvá, ktorým o Tebe verím a nahraď ich pravdou. Odhaľ mi dnes viac zo Seba a Svojho charakteru. V mene Ježiš, amen.


Výzva: Vyplň toto vyhlásenie: Boh je _______. Napíš toľko slov, koľko ťa napadne a potom nájdi sprievodné biblické verše, ktoré ich podporujú.