Sväté emócie - Biblické odpovede na každú výzvu

30 dní

Boh vás stvoril a poslal práve tam, kde ste, aby ste milovali nemilovaných, prinášali pokoj medzi nepokojných a aby ste v každej situácii žiarili neporaziteľnou radosťou. Možno to znie nereálne, no dá sa to dosiahnuť, ak pochopíme, čo nám Sväté Písmo hovorí o prirodzených ľudských emóciách a ako ich ovládať. Toto stíšenie sa zaoberá bežnými, no niekedy i výnimočnými situáciami, s ktorými sa každý deň stretávame, a poskytuje odkazy na Sväté Písmo, ako môžeme ovládať naše emócie na Boží obraz.

Vydavateľ

Za túto modlitbu ďakujeme Carol McLeodovej a skupine Just Joy Ministries. Pre viac informácii navštívte: www.justjoyministries.com

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení