Zmenený: Ďalšie kroky pre zmenený život.

6 týždňov

Vďaka vášmu rozhodnutiu prijať Krista ako vášho osobného Spasiteľa sa váš život navždy zmenil. Staré pominulo. Ste novým stvorením. Nezáleží na tom, či ste novým nasledovníkom Krista, alebo Ho nasledujete už dlhší čas. Tento plán vám pomôže lepšie pochopiť kým ste v Kristovi a čo to skutočne znamená nasledovať ho. Lepšie pochopenie vašej identity v Kristovi vám pomôže pokročiť vpred pri plnení zámeru, ktorý s vami má Boh.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať LifeChurch.tv za vytvorenie tohoto plánu. Pre získanie ďalších informácií navštívte prosím www.lifechurch.tv

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení