60 na začiatok

60 dní

Šesťdesiatdenný plán vám pomôže nadviazať (alebo obnoviť) vzťah s Ježišom. Každý deň budete robiť tri veci: stretnete sa s Ježišom v evanjeliách, z čítaní z Nového Zákona zistíte ako Jeho Slovo žili Jeho nasledovníci a modlitbou sa k Nemu priblížite.

Vydavateľ

Radi by sme sa poďakovali Trinity New Life Church za poskytnutie tohoto plánu. Pre ďalšie informácie prosím navštívte stránku: www.trinitynewlife.com

O vydavateľovi

Vyše 75000 dokončení