Nový deň - tvoje nové Ja

Nový deň - tvoje nové Ja

14 dní

Je veľmi dôležité čomu venuješ prvé myšlienky nového dňa. Venovanie čo i len niekoľkých minút spoločenstvu s Bohom ti poskytne príležitosť vykročiť do nového dňa tou správnou nohou a s pozitívnym postojom. Nový Deň - tvoje nové Ja ti dáva túto príležitosť. V tomto vzrušujúcom zamyslení, zloženom z niekoľkých populárnych kníh od Joyce Meyer, zakúsiš osviežujúce slovo od Boha každý deň v roku. Predtým ako prijmeš výzvy, ktoré prináša život, začni každý deň s povzbudením a silou, pripomenutím si Božích milostí a Božieho pohľadu. Každý nový deň ťa môže posunúť bližšie na ceste k tvojmu novému ja!

Vydavateľ

Chceli by sme poďakovať Joyce Meyer Ministries za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií prosím navštívte: www.joycemeyer.org

O vydavateľovi

Vyše 500000 dokončení