Počuť o Bohu každé ráno

Zamyslenia
Boh hovorí mnohými spôsobmi

V dnešnom verši Boh prehlasuje, že hovorí, a keď tak činí, hovorí v spravodlivosti. Vždy sa môžme spoľahnúť, že to čo Boh hovorí je správne. Boh sa k nám prihovára mnohými spôsobmi, ktoré zahŕňajú, ale nie sú ohraničené ako: Jeho Slovo, príroda, ľudia, okolnosti, pokoj, múdrosť, nadprirodzený zásah, sny, vízie a to, čo niektorí nazývajú "vnútorné svedectvo", ktoré je najlepšie opísať ako "vedomosť" hlboko vnútri našich sŕdc. Boh rovnako hovorí aj spôsobom, ktorý Biblia nazýva "tichý, jemný hlas", čo ako verím, tiež súvisí s vnútorným svedectvom.

Boh hovorí aj prostredníctvom svedomia, cez naše túžby a aj cez počuteľný hlas. Zapamätajte si, že keď Boh hovorí, tak je to vždy pravda a nikdy to nie je v rozpore s Jeho Písaným Slovom. Len zriedka počujeme Boží počuteľný hlas, hoci aj to je možné. Počula som Jeho hlas trikrát alebo štyrikrát v priebehu svojho života. Vo dvoch prípadoch som spala a jeho hlas ma prebudil tým, že jednoducho volal moje meno. Počula so iba "Joyce", ale vedela som, že ku mne hovorí Boh. Nepovedal vtedy čo odo mňa chce. Inštinktívne som vedela, že ma volal urobiť niečo výnimočné pre Neho, napriek tomu že niekoľko rokov som nevedela, o čo konkrétne ide.

Chcem vás povzbudiť, žiadajte Boha, aby vám pomohol počuť Jeho hlas akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí. Miluje vás, má dobrý plán pre váš život a chce sa s vami o týchto veciach rozprávať.

Božie slovo pre vás na dnešný deň: Boh hovorí mnohými spôsobmi, len si zapamätajte, že nikdy nebude odporovať tomu čo je v Biblii.

Z knihy "Počuť o Bohu každé ráno" od Joyce Meyer. Copyright 2010 Joyce Meyer. Vydal FaithWords. Všetky práva vyhradené.