Starosti

7 dní

Naše životy sú často premožené starosťami a strachom z neznámeho. Ale Boh nám dal Ducha odvahy, nie strachu a starostí. Tento sedem-denný plán Vám pomôže obrátiť sa na Boha v každej situácii. Definitívny koniec starostiam je vloženie dôvery v Boha.

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení