bible icon

Prineste moc aplikácie Biblia na bohoslužby vášho spoločenstva.

Všetko, čo vaše spoločenstvo potrebuje, aby sa angažovalo v kázni a zdieľalo ju s ostatnými. Bezplatná, bez papierovačiek a nainštalovaná na miliónoch zariadení.

move down

Pomôžte svojej komunite získať z kázní viac.

Účastníci bohoslužieb môžu sledovať kázeň, pracovať s Písmom, robiť si poznámky a dokonca uložiť svoju osobnú kópiu pre budúce použitie.

move down

Váš obsah na ich smartfóne.

Osnovy kázní, oznamy, online odkazy na desiatky… všetko, čo potrebujete na komunikáciu s vaším zborom. Zdieľajte. Všetko je 100% zadarmo.

move down

Veďte ľudí hlbšie do Biblie.

Odporúčajte plány čítania, ktoré udržia vašu komunitu v spojení s Písmom po celý týždeň.

move down

Mocný nemusí znamenať komplikovaný.

Poľahky vytvárajte udalosti na akomkoľvek Mac alebo PC pripojenom na internet. Jednoducho potiahnite a pustite jednotlivé časti udalostí na svoje miesto a postupne ich zoraďujte, upravujte a dolaďujte.

Všetky stavebné prvky, ktoré potrebujete, sú k dispozícii... aby ste si vytvorili udalosti podľa vášho želania.

Flexibilné moduly šetria váš čas a úsilie. Kombinujte prvky a vytvorte novú udalosť úplne od základov. Alebo znova použite existujúce udalosti a upravujte ich podľa vlastných potrieb. Môžete dokonca kopírovať existujúce udalosti a upraviť ich tak, aby vyhovovali iným typom zhromaždení. Prehľad umožňuje vidieť obsah udalosti skôr, ako ho vidia účastníci.

Text Module Textový modul

Osnovy, kľúčové body, diskusné otázky… Zdieľajte akýkoľvek textový obsah, ktorý pomôže účastníkom sledovať kázeň za behu.

Bible References Biblické odkazy

Zobrazte pasáže presne tam, kde na ne odkazuje kázeň. Táto funkcionalita je prepojená s ľubovoľným prekladom Biblie (1200+ prekladov), v 900+ jazykoch — nie je potrebné žiadne kopírovanie ani vkladanie.

Reading Plans Module Modul plánov čítania

Pripojte sa k Plánom Biblie a Stíšeniam, ktoré súvisia s bodmi Vášho učenia, aby ste pomohli Vášmu publiku pokračovať v spájaní sa s Božím Slovom počas týždňa.

External Links Modul webových odkazov

Vaše publikum môže byť jedno ťuknutie od online darovania, náboru dobrovoľníkov alebo od domovských stránok zboru. Priložte odkaz na ľubovoľnú externú stránku priamo vnútri udalostí.

Image Module Obrazový modul

Oživte Vašu udalosť akýmikoľvek pomocnými grafikami: umením, fotografiami, obrázkami veršov atď. Umožníte tak účastníkom jednoduché zdieľanie obrázkov vašej udalosti na ich sociálnych médiách a šíriť tak vaše slovo.

Announcement Module Prvky oznámení

Ľahko a načas rozposielajte všetky dôležité informácie: zborové novinky, udalosti z kalendára, programy, vyučovacie hodiny, príležitosti pre dobrovoľníkov, misie a ďalšie.

Multiple Locations Miesta a časy

Dajte ľuďom na známosť, kde a kedy sa udalosť uskutoční; dokonca aj pri udalostiach konajúcich sa na viacerých miestach v rôznom čase.

Duplicate Events Duplicitné udalosti

Šetrite svoj čas a úsilie. Vytvorte novú udalosť zrýchlene skopírovaním existujúcej udalosti a upravte ju na základe aktualizovaných informácií.

Cost Savings Úspora nákladov

Ušetrite peniaze na tlač a spotrebujte menej papiera… takto dokonca oslovíte ľudí platformou s viac ako 200 miliónmi inštalácií.

piggy-bank-image
Priemerné spoločenstvo minie aj $ 10,000 ročne
na tlač letákov. Udalosti pomáhajú znižovať,
prípadne tieto náklady úplne eliminovať.

Svedectvá

Bill White

"Boli sme nadšení, keď sme implementovali YouVersion v našej službe a obzvlášť sekciu udalostí. Každý týždeň tam vkladáme učebné poznámky a pripomienky. Účastníci oceňujú poznámky na dosah ruky, zdieľajú ich a ukladajú si ich. Tisíce dolárov, ušetrené pri náhrade tlačených programov, sme použili na iné potreby služby."

Pastor Bill White
Christ Journey Church

Herbert

"Udalosti YouVersion sú cenným zdrojom pre našu cirkevnú rodinu. Možnosť ľudí sledovať kázeň s poznámkami a Písmom v rukách vytvára silnú angažovanosť a má ďalekosiahly dosah."

Pastor Herbert Cooper
People’s Church

Cindy Beall

"Udalosti využívame na všetkých našich stretnutiach. Účastníci tak majú Písmo a poznámky od rečníkov priamo pred sebou. Udalosti nám ušetrili tlač tisícov strán! Nastavenie udalostí je neuveriteľne jednoduché a každáudalosť je zverejnená práve vtedy, keď ju potrebujeme."

Cindy Beall
Leading and Loving It
Director of Equip

bible icon

Udalosti sú úplná novinka, sú zadarmo a sú dostupné iba v aplikácii Biblia.

V našich životoch nastáva čas revolúcie v spájaní sa s Bibliou. Doposiaľ nainštalovaná prostredníctvom viac ako 220 miliónov zariadení (a prebiehajú ďalšie inštalácie), aplikácia Biblia pomáha ľuďom vo všetkých krajinách na svete spájať sa viac so Slovom Božím. Teraz pomocou udalostí, vám s radosťou ponúkame dostupnosť tejto platformy aj pre   vás.

Začnime.

Pripravte a zdieľajte svoju prvú udalosť v aplikácii Biblia za menej ako desať minút. Všetko, čo k tomu potrebujete, je Mac alebo PC a bezplatný účet na YouVersion.

Vytvoriť udalosť