bible icon

Prineste moc aplikácie Biblia na bohoslužby vášho spoločenstva.

Všetko, čo vaše spoločenstvo potrebuje, aby boli ľudia v kázni angažovaní a zdieľali ju s ostatnými. Bezplatná, bez papierovačiek a nainštalovaná na miliónoch zariadení.

move down

Pomôžte svojej komunite získať z kázní viac.

Účastníci bohoslužieb môžu sledovať kázeň, pracovať s Písmom, robiť si poznámky a dokonca si uložiť osobnú kópiu pre budúce použitie.

move down

Váš obsah na ich smartfóne.

Osnovy kázní, oznamy, webové odkazy pre zbierku… všetko, čo potrebujete na komunikáciu s vaším zborom. Zdieľajte; všetko je 100% zadarmo.

move down

Veďte ľudí hlbšie do Biblie.

Odporúčajte plány čítania, ktoré udržia vašu komunitu v spojení s Písmom po celý týždeň.

move down

Výkonný nemusí znamenať komplikovaný.

Poľahky vytvárajte podujatia na akomkoľvek Mac alebo PC pripojenom na internet. Jednoducho potiahnite a pustite jednotlivé časti podujatí na svoje miesto a postupne ich zoraďujte, upravujte a dolaďujte.

K dispozícii máte všetky potrebné stavebné prvky,…aby ste si vytvorili podujatia presne podľa vášho želania.

Flexibilné moduly šetria váš čas a úsilie. Kombinujte prvky a vytvorte nové podujatie úplne od základov. Prípadne znova použite existujúce podujatia a upravujte ich podľa vlastných potrieb. Môžete dokonca kopírovať existujúce podujatia a upraviť ich tak, aby vyhovovali iným typom zhromaždení. Náhľad umožňuje vidieť obsah podujatia skôr, ako ho vidia účastníci.

Text Module Textový modul

Osnovy, kľúčové body, diskusné otázky… Zdieľajte akýkoľvek textový obsah, ktorý pomôže účastníkom sledovať kázeň počas jej trvania.

Bible References Biblické odkazy

Zobrazte pasáže presne tam, kde na ne odkazuje kázeň. Táto funkcionalita je prepojená s ľubovoľným prekladom Biblie (2400+ prekladov), v 1600+ jazykoch — nie je potrebné žiadne kopírovanie ani vkladanie.

Reading Plans Module Modul plánov čítania

Odkazujte sa na plány Biblie a zamyslenia, ktoré súvisia s vaším vyučovaním, aby ste pomohli vášmu publiku zapájať sa do Božieho Slova aj počas týždňa.

External Links Modul webových odkazov

Vaše publikum môže byť na jedno ťuknutie od online zbierky. To isté platí o nábore dobrovoľníkov alebo o zborovej web stránke. Vložte odkaz na ľubovoľnú externú stránku priamo do vnútra podujatí.

Image Module Obrazový modul

Oživte vaše podujatie umením: fotografiami, obrázkami veršov atď. Tým umožníte účastníkom poľahky zdieľať fotografie z vášho podujatia na sociálnych sieťach a šíriť tam vašu kázeň.

Announcement Module Modul oznamov

Ľahko a načas rozposielajte všetky dôležité informácie: zborové novinky, udalosti z kalendára, programy, vyučovacie hodiny, príležitosti pre dobrovoľníkov, misie a iné.

Multiple Locations Miesta a čas

Dajte ľuďom na známosť, kde a kedy sa podujatie uskutoční; dokonca aj v prípade podujatí, ktoré sa konajú na viacerých miestach v rôznom čase.

Duplicate Events Duplicitné podujatia

Šetrite svoj čas a úsilie. Zrýchlene vytvorte nové podujatie skopírovaním už existujúceho podujatia a upravte ho aktualizovanými informáciami.

Cost Savings Úspora nákladov

Ušetrite peniaze na tlač a spotrebujte menej papiera… dokonca oslovíte ľudí na platforme s viac ako 200 milión inštaláciami.

piggy-bank-image
Priemerné spoločenstvo minie aj $ 10 000 ročne
na tlač letákov. Podujatia pomáhajú znižovať náklady,
prípadne ich úplne eliminovať.

Svedectvá

Bill White

"Keď sme v našej službe implementovali YouVersion, boli sme nadšení. Obzvlášť kvôli sekcii podujatia. Každý týždeň tam vkladáme učebné poznámky a komentáre. Účastníci oceňujú poznámky, ktoré majú poruke, zdieľajú ich a ukladajú si ich. Tisíce dolárov, ušetrené náhradou tlačených programov, sme použili na iné potreby služby."

Pastor Bill White
Christ Journey Church

Herbert

"Podujatia YouVersion sú cenným zdrojom pre našu cirkevnú rodinu. Možnosť ľudí sledovať kázeň s poznámkami a Písmom v rukách vytvára silnú angažovanosť a má ďalekosiahly dosah."

Pastor Herbert Cooper
People’s Church

Cindy Beall

"Podujatia využívame na všetkých našich stretnutiach. Účastníci tak majú Písmo a poznámky od rečníkov priamo pred sebou. Podujatia nám ušetrili tlač tisícov strán! Nastavenie podujatí je neuveriteľne jednoduché a každé podujatie je zverejnené práve vtedy, keď to potrebujeme."

Cindy Beall
Leading and Loving It
Director of Equip

bible icon

Podujatia sú úplná novinka; sú zadarmo a sú dostupné iba v aplikácii Biblia.

Nastal čas revolúcie v angažovaní sa v Biblii. Aplikácia Biblia je nainštalovaná na viac ako 220 miliónoch zariadení (a stále rastie). Aplikácia Biblia pomáha ľuďom všetkých krajín sveta viac sa spájať s Božím Slovom. A teraz túto platformu s radosťou ponúkame cez podujatia aj vám.

Začnime.

Pripravte a zdieľajte svoje prvé podujatie v aplikácii Biblia za menej ako desať minút. Všetko, čo k tomu potrebujete, je Mac alebo PC a bezplatný účet na YouVersion.

Vytvoriť podujatie