Marek 16:1-11

Marek 16:1-11 SLB

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho.A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobua hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu?"Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký."Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa."On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili.""Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal.""I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli." A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov.Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali.Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Marek 16:1-11

Zdieľať

Povzbudzovanie a výzva, aby si každý deň hľadal intimitu s Bohom.


YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov.