Žalmy 118:14,14-15,15,15-16,16-17,17-18,18-19,19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,24

Žalmy 118:14 SLB

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:14-15 SLB

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:21-22 SLB

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:22-23 SLB

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:23-24 SLB

Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:24 SLB

Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:15 SLB

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:15-16 SLB

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:16-17 SLB

Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:17-18 SLB

Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:18-19 SLB

Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:19 SLB

Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:19-20 SLB

Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. "Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. "
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:20-21 SLB

"Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. "Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Žalmy 118:14,14-15,15,15-16,16-17,17-18,18-19,19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,24

Zdieľať