Matúš 19:13

Matúš 19:13 SLB

Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať