Ján 8:58

Ján 8:58 SLB

Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať