Genezis 1:2

Genezis 1:2 SLB

"Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. "
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať