Genezis 1:10

Genezis 1:10 SLB

Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. Boh videl, že to bolo dobré.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať