Skutky apoštolov 17:1

Skutky apoštolov 17:1 SLB

Keď prišli cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde Židia mali synagógu.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať