Prvý Petrov 1:17-24,24,24,24,24-25,25

Prvý Petrov 1:17-24 SLB

A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi.Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom,ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista,ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte,veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Prvý Petrov 1:24 SLB

Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Prvý Petrov 1:24 SLB

Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Prvý Petrov 1:24 SLB

Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Prvý Petrov 1:24-25 SLB

Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Prvý Petrov 1:25 SLB

ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Prvý Petrov 1:17-24,24,24,24,24-25,25

Zdieľať

Povzbudzovanie a výzva, aby si každý deň hľadal intimitu s Bohom.


YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov.