Kohelet — Kazateľ 3
SEB
3
Všetko má svoj čas
1Všetko má určenú chvíľu
a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas:#Koh 3,17; 8,6; Mt 16,3
2je čas narodiť sa a čas zomrieť,
čas sadiť a čas vytŕhať zasadené,#Jób 14,5; Heb 9,27
3čas zabíjať a čas liečiť,
čas rúcať a čas stavať,#1Sam 2,6; Oz 6,1-2
4čas plakať a čas smiať sa,
čas žialiť a čas tancovať,#Ex 15,20; Jn 16,20-22; Rim 12,15
5čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene,
čas objímať a čas zanechať objímanie,#2Krľ 3,25; Iz 5,2
6čas hľadať a čas strácať,
čas uschovávať a čas odhadzovať,
7čas trhať a čas zošívať,
čas mlčať a čas hovoriť,#Prís 15,23
8čas milovať a čas nenávidieť,
čas vojny a čas mieru.#Lk 14,26; Ef 5,25
9Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha?#Koh 1,3; 2,11
Boh a údel človeka
10Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali.#Gn 3,19; Koh 1,13-14
11Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj večnosť im dal do mysle, ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne.#Koh 7,14; 8,17; Rim 11,33
12Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro.#Koh 3,22
13Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. 14Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá naveky. Nemožno k tomu nič pridať ani z toho nemožno ubrať, Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli.#Sir 18,4-6; Rim 11,36; Jk 1,17
15Čo je, je už dávno.
Čo má byť, bolo už dávno.
Boh však vyhľadá i to, čo už zaniklo.#Koh 1,9
Bezprávie a márnosť
16Ďalej som videl pod slnkom:
kde má byť právo, tam je svojvôľa;
kde má byť spravodlivosť, tam je bezprávie.#Ž 94,21; Koh 4,1; 5,7
17Pomyslel som si: „Spravodlivého aj svojvoľného bude súdiť Boh.
Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok.“#Koh 12,14; Rim 2,6-8; 2Kor 5,10
18Pomyslel som si: „Je to kvôli ľudským synom, aby ich Boh skúšal, a tak videli, že je to s nimi ako so zvieratami. 19Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký: ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý, jeden dych je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť.#Ž 49,13.21
20Všetko ide na jedno miesto,
všetko vzišlo z prachu a všetko sa do prachu vracia.#Gn 3,19; Jób 34,15
21Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor
a duch zvierat zostupuje nadol do zeme?“#Koh 12,7
22Videl som, že nie je nič lepšie,
ako keď sa človek raduje z toho, čo koná,
lebo to je jeho podiel,
veď kto mu umožní, aby videl, čo bude po ňom?#Koh 3,12; 6,12; 8,7; 10,14; 11,9; Flp 4,4-5