Matúš 20:29

Matúš 20:29 SEB

Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať