Matúš 1:4

Matúš 1:4 SEB

Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Matúš 1:4