Matúš 1:25

Matúš 1:25 SEB

Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať