Matúš 1:2

Matúš 1:2 SEB

Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Matúš 1:2