Matúš 1:15

Matúš 1:15 SEB

Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Matúš 1:15