Matúš 1:13

Matúš 1:13 SEB

Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljakíma, Eljakím splodil Azora
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Matúš 1:13