Lukáš 24:53

Lukáš 24:53 SEB

Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať