Lukáš 24:50

Lukáš 24:50 SEB

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať