Lukáš 24:4

Lukáš 24:4 SEB

Ako nad tým v rozpakoch uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať