Ján 1:47

Ján 1:47 SEB

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti!“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať