Ján 1:43

Ján 1:43 SEB

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať