Ján 1:40

Ján 1:40 SEB

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať