Ján 1:35

Ján 1:35 SEB

Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať