Ján 1:30

Ján 1:30 SEB

To je ten, o ktorom som povedal: ‚Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja.‘
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať