Ján 1:3

Ján 1:3 SEB

Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Ján 1:3