Ján 1:27

Ján 1:27 SEB

ten, čo prichádza po mne; ja nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáli.“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať