Izaiáš 43:11-28

Izaiáš 43:11-28 SEB

Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. Ja som oznamoval, zachraňoval a zvestoval, a niet medzi vami cudzieho boha. Vy ste mi svedkami,“ znie výrok Hospodina, „ja som Boh. A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím?“ Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejcov zmením na nárek. Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ.“ Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Nevzýval si ma, Jákob, bol si zo mňa unavený, Izrael. Nepriniesol si mi baránka na spaľované obety a svojimi obetami s hostinou si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa pokrmovou obetou a nezaťažoval som ťa spaľovaním kadidla. Nekúpil si mi vonnú trstinu za peniaze, tukom svojich obiet s hostinou si ma nenasýtil, ale obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Pripomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa obhájil. Tvoj prvý otec zhrešil a tvoji prostredníci ma zradili. Znesvätil som tvoje sväté kniežatá, do kliatby som dal Jákoba a Izrael na potupu.“

Free Reading Plans and Devotionals related to Izaiáš 43:11-28

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov