Genezis 1:31

Genezis 1:31 SEB

Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať