Vedľa seba
3
Všetko má svoj čas
1Všetko má určenú chvíľu
a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas:
2je čas narodiť sa a čas zomrieť,
čas sadiť a čas vytŕhať zasadené,
3čas zabíjať a čas liečiť,
čas rúcať a čas stavať,
4čas plakať a čas smiať sa,
čas žialiť a čas tancovať,
5čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene,
čas objímať a čas zanechať objímanie,
6čas hľadať a čas strácať,
čas uschovávať a čas odhadzovať,
7čas trhať a čas zošívať,
čas mlčať a čas hovoriť,
8čas milovať a čas nenávidieť,
čas vojny a čas mieru.
9Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha?
Boh a údel človeka
10Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali.
11Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj večnosť im dal do mysle, ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne.
12Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro.
13Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. 14Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá naveky. Nemožno k tomu nič pridať ani z toho nemožno ubrať, Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli.
15Čo je, je už dávno.
Čo má byť, bolo už dávno.
Boh však vyhľadáva, čo sa pominulo.
Bezprávie a márnosť
16Ďalej som videl pod slnkom:
kde má byť právo, tam je svojvôľa;
kde má byť spravodlivosť, tam je bezprávie.
17Pomyslel som si: Spravodlivého aj svojvoľného bude súdiť Boh.
Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok.
18Pomyslel som si: Je to kvôli ľudským synom, aby ich Boh skúšal a tak videli, že je to s nimi ako so zvieratami. 19Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký: ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý, jeden dych je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť.
20Všetko ide na jedno miesto,
všetko vzišlo z prachu a všetko sa do prachu vracia.
21Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor
a duch zvierat zostupuje nadol do zeme?
22Videl som, že niet nič lepšie,
ako keď sa človek raduje z toho, čo koná,
lebo to je jeho podiel,
veď kto mu umožní, aby videl, čo bude po ňom?