Prvý Korinťanom 3:16

Prvý Korinťanom 3:16 SEB

Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať