Marek 10:2-12

Marek 10:2-12 SEBDT

Tu prišli farizeji a skúšali ho otázkou, či je mužovi dovolené prepustiť manželku. Odpovedal im: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Odpovedali: „Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť ju.“ Ježiš im však povedal: „Takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Preto opustí človek svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ V dome sa ho na to učeníci znovu pýtali. Povedal im: „Kto by prepustil svoju manželku a vzal si inú, cudzoloží. Podobne cudzoloží manželka, ktorá svojho muža opustí a vydá sa za iného.“
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Marek 10:2-12