Izaiáš 26:20-21

Izaiáš 26:20-21 SEBDT

Poď, môj ľud, vstúp do svojich izieb, zatvor za sebou dvere, na chvíľu sa skry, kým nepominie hnev. Pozri, Hospodin vychádza zo svojho príbytku, aby potrestal vinu obyvateľov krajiny. Zem odhalí krv vyliatu na nej a nebude už skrývať zabitých.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať