Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Genezis 2

2
1Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy.#Ž 104,2 2Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril.#Ex 20,11; Heb 4,4 3Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.#Ex 16,23; Heb 4,1-11 4Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.
Začiatky ľudstva
Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo,#Jób 38,8-11 5ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin, Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem.#Ž 65,10-11 6Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. 7Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.#Gn 3,19; Ž 8,6; Iz 29,16; 42,5; Múd 7,1; 10,1; 15,8.11.16; Sir 17,1; Jn 20,22
Záhrada v Edene
8Hospodin, Boh, vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil.#Iz 51,3; Ez 28,13 9Hospodin, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla.#Gn 3,22; Prís 3,18; Zj 2,7
10Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky.#Ž 46,5; Ez 47,5; Zj 22,1 11Meno prvého je Pišón; ten obteká celú krajinu Chavila, kde sa vyskytuje zlato.#Gn 10,7; 25,18; Sir 24,25 12Zlato tej krajiny je rýdze. Tam sa nachádza bdéliová živica a ónyxový kameň.#Nm 11,7 13Meno druhej rieky je Gichón. Tá obteká celú krajinu Kúš.#1Krľ 1,45 14Meno tretej rieky je Tigris#2,14 Hebr. Chiddekel.. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat#2,14 Hebr. Perát..#Gn 41,1
15Hospodin, Boh, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.#Gn 2,8 16Hospodin, Boh, prikázal človekovi: „Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady,#Gn 3,1-2.11.17 17ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.“#Gn 3,11.17
Stvorenie ženy
18Potom Hospodin, Boh, povedal: „Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.“#Prís 31,11; Koh 4,9; Tob 8,6; Sir 36,29 19Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá.#Ž 8,7 20Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. 21Hospodin, Boh, dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom.#Gn 15,12; 1Sam 26,12; Mt 19,6 22Z rebra, ktoré vybral Hospodin, Boh, človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu.#1Tim 2,13 23Tu človek zvolal:
„Toto je konečne kosť z mojich kostí
a telo z môjho tela!
Bude sa volať mužena,
lebo bola vzatá z muža!“#Gn 29,14; Ef 5,28-30
24Preto opustí muž svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú jedno telo.#Mal 2,15; Mt 19,5; Mk 10,7; Ef 5,31 25Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili.#Gn 3,7; Iz 47,3

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov