Druhý Korinťanom 6:14

Druhý Korinťanom 6:14 SEBDT

Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou?
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať