Druhý Korinťanom 10:5

Druhý Korinťanom 10:5 SEBDT

a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať

Druhý Korinťanom 10:5

Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Druhý Korinťanom 10:5