Prvý Timotejovi 5:21

Prvý Timotejovi 5:21 SEBDT

Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať