Prvý Petrov 3:15

Prvý Petrov 3:15 SEBDT

ale Pána, Krista, posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať