Prvý Korinťanom 14:33-38

Prvý Korinťanom 14:33-38 SEBDT

veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj Zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať