Žalmy 22
SSV

Žalmy 22

22
1Zbormajstrovi. Na nápev „Laň na svitaní“. Dávidov žalm. 2Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. 3Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; volám v noci, a nenachádzam pokoja. 4A predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela. 5V teba dúfali naši otcovia; dúfali a vyslobodil si ich. 6Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahanbení neboli. 7No ja som červ, a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. 8Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. 9„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád.“ 10Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. 11Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. 12Nevzďaľuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nieto, kto by mi pomohol. 13Obkľučuje ma stádo juncov, obstupujú ma býky z Bášanu. 14Otvárajú na mňa svoje papule ako lev, čo plieni a reve. 15Rozlievam sa sťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby. Srdce mi mäkne ako vosk a topí sa mi v útrobách. 16Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. 17Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, 18môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú; 19delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. 20Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. 21Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. 22Vysloboď ma z tlamy levovej, mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov. 23Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. 24Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, 25veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom; ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. 26Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. 27Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú: „Naveky nech žijú ich srdcia!“ 28Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov. 29Veď Pánovo je kráľovstvo, on panuje nad národmi. 30Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou; pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude preňho žiť 31a jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi 32a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí: „Toto urobil Pán.“

SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok svätého Vojtecha, Trnava


Zistite viac o Sväté Písmo - katolícky preklad

Povzbudzovanie a výzva, aby si každý deň hľadal intimitu s Bohom.


YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov.