Матей 6
НП
6
За благодеянията
1 # Мт. 23:5 „Старайте се да не вършите благодеянията си пред хората с цел да ви видят. Иначе няма да имате награда от вашия небесен Отец.
2И тъй, когато вършиш добро дело, не тръби за себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги хвалят хората. Истината ви казвам: те вече получават своята награда. 3А ти, когато правиш добро дело, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната, 4за да остане благодеянието ти в тайна; и твоят Отец, Който вижда какво правиш тайно, ще ти въздаде наяве.“
За молитвата
Лк. 11:1-4
5„И когато се молиш, не бъди като лицемерите, защото те обичат да застават и да се молят в синагогите и по кръстовищата, за да ги видят хората. Истината ви казвам: те вече получават своята награда. 6А ти, когато се молиш, влез в стаята си и като затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е и на това тайно място. И твоят Отец, Който вижда и тайното, ще ти въздаде наяве.
7 # Екл. 5:1 ; Сир. 7:14 А когато се молите, не говорете излишно като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат чути поради многословието си. 8#Мт. 6:32И тъй, не бъдете подобни на тях, защото вашият Отец знае от какво имате нужда, преди вие да Му поискате.
9 # Лк. 11:2-4 # Ис. 29:23; 64:7-8 А молете се тъй: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети#6:9 Т.е. да бъде прославяно. Твоето име, 10#1 Мак. 3:60; Мт. 7:21; 12:50; 26:42да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. 11#Пр. 30:8Насъщния ни хляб дай ни днес; 12#Сир. 28:2; Мт. 18:21-35и прости ни нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите длъжници. 13#Мт. 26:41; Йн. 17:15; 2 Сол. 3:3; 2 Пет. 2:9И не ни подлагай на изкушение, но ни избави от лукавия. Защото Твои са царството и силата, и славата за вечни времена. Амин#6:13 Това славословие е взето от други библейски пасажи (1 Лет. 29:11-12; Отк. 4:11; 12:10)..“
14 # Сир. 28:2; Мк. 11:25; Еф. 4:32; Кол. 3:13 Защото, ако вие простите на другите техните прегрешения към вас, небесният ви Отец ще прости и на вас. 15#Як. 2:13Ако ли пък не простите на другите техните прегрешения към вас, и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.“
За поста
16 # Ис. 58:5; Мт. 23:5 „А когато постите, не бъдете намръщени като лицемерите, защото те правят лицата си мрачни, за да се покажат пред хората, че постят. Истината ви казвам: те вече получават своята награда. 17А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18за да не виждат другите, че постиш, освен твоя Отец, Който е и на тайното място. И твоят Отец, Който вижда и тайното, ще ти въздаде наяве.“
Съкровища на небето
Лк. 12:33-34
19 # Лк. 12:33-34 # Ис. 51:8; Як. 5:2-3 „Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат; 20#Мт. 19:21но си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци не подкопават и не крадат, 21защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.“
Светлина или тъмнина
Лк. 11:34-36
22 # Лк. 11:34-36 „Окото е светило за тялото. Затова, ако твоето око бъде чисто, цялото ти тяло ще бъде изпълнено със светлина. 23#Екл. 2:14Ако пък твоето око не е чисто, цялото ти тяло ще бъде изпълнено с тъмнина. И тъй, ако светлината у тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!“
Бог или мамон
Лк. 16:13
24 # Лк. 16:13 „Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.“
Упование на Бога или грижи за земното
Лк. 12:22-34
25 # Лк. 12:22-31 # Пс. 55:23; Фил. 4:6 „Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си, какво да ядете и да пиете, нито за тялото си, какво да облечете. Животът не е ли по-ценен от храната и тялото – от облеклото? 26#Йов 38:41; Мт. 10:31Погледнете птиците, че нито сеят, нито жънат, нито в житници събират, а вашият небесен Отец ги храни. Вие не сте ли по-ценни от тях? 27И кой от вас с усилията си може да прибави към ръста си един лакът? 28Защо се безпокоите и за облекло? Вижте как растат полските кринове: не се трудят, нито предат; 29#3 Цар. 10:4-7; 2 Лет. 9:13-24и все пак, казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал тъй, както всеки един от тях. 30#Пс. 90:5-6И ако Бог тъй облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облече вас, маловерци? 31И тъй, не се грижете и не казвайте: „Какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем?“ 32#Мт. 6:8Защото езичниците търсят всичко това, а вашият небесен Отец знае, че се нуждаете от тези неща. 33#Рим. 14:17Но преди всичко търсете царството на Бога и Неговата правда, а Той ще ви прибави всички тези неща. 34#Як. 4:14И тъй, не се безпокойте за утрешния ден, защото той ще си има своите безпокойства. Достатъчна си е злобата#6:34 Подразбира се също тревога, мъка. на всеки ден.“