Матей 5:48

Матей 5:48 НП

И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и вашият небесен Отец.“
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться

Матей 5:48

Поделиться